14.05. 2009 Konverentsil käsitletakse erinevate põhiseaduste kokkupuutepunkte

Homme Tartus hotellis London toimuval konverentsil “60 aastat Saksa põhiseadust – põhiseaduste traditsioonid Euroopas” käsitlevad erinevad õiguse- ja poliitika eksperdid Eesti, Saksamaa ja Euroopa Liidu konstitutsiooniliste aktide omavahelisi seoseid ja nende mõju Euroopa õigusruumile ja ühiskonnale tervikuna.

Ürituse peakorraldaja, Konrad Adenaueri Fondi Balti riikide esindaja Andreas M. Kleini sõnul püütakse jõuda konverentsi ettekannete ja diskussioonide kaudu arusaamiseni põhiseaduste rollist Euroopa Liidu liikmelisuse tingimustes, samuti aktiivse põhiseaduseid väärtustava kultuuri vajalikkusest.

 

“Eesti, Saksamaa ja Euroopa Liidu konstitutsiooniliste aktide võrdlus annab selleks suurepärase ainese ülevaate saamiseks – vaatamata erinevale ajaloolisele taustale, nende sündi saatnud poliitilistele oludele, neist sõltuvate inimeste hulgale leidub neis siiski kokkupuutekohti,” ütleb Klein.

 

Üritusel võtavad teiste hulgas sõna Euroopa parlamendi liige Tunne Kelam, prof. Bardo Fassbender Müncheni Bundeswehri Instituudist ning Dr. iur Lauri Mälksoo, Dr. iur Christoph Schewe ja prof. Raul Narits Tartu Ülikoolist.

 

Konverentsi korraldab Konrad Adenaueri Fond koostöös Tartu Ülikooli õigusteaduskonna ja Balti-Saksa Kõrgkoolide Bürooga. Konverents algab kell 13.00 ning sellele järgneb vastuvõtt kell 17.00.