21.05. 2009 Tunne Kelam: uued liikmesriigid on õpetanud Euroopale teineteisemõistmist

Täna Tallinnas toimuval rahvusvahelisel konverentsil “Euroopa ühinemine – totalitarismist demokraatiasse Ida-Euroopa kogemusel” rõhutas Euroopa Parlamendi liige Tunne Kelam
konverentsi avakõnes, et kuigi võime tunda uhkust Euroopa poliitilise ja majandusliku koostöö üle, tuleb Euroopa riikidel veel õppida üksteist rohkem usaldama ning üksteise
vastu suuremat huvi tundma.  
“Hetkel domineerib Euroopas veel regionaalne mõtlemine, mis tähendab, et ennekõike mõeldakse sellele, kuidas saada oma koduregiooni toetuseks rohkem raha; ei tunta aga sügavamat huvi selle vastu, mis teistes Euroopa piirkondades on toimunud või toimumas,” lausus Kelam.
 
Kelami sõnul on seejuures just uutel liikmesriikidel oluline ülesanne jagada oma kogemusi ning teha Euroopas integratsiooniteemalist teavitustööd. “Kommunistliku diktaktuuri all elanud riigid omavad kogemust, kuidas säilitada ka diktatuuri tingimustes euroopalikku identiteeti ja väärtusi. Uute liikmesriikide eestvedamisel on saanud pehme integratsioni teema ka Lääne-Euroopa riikide seas rohkem teatavaks ning erinevad ajalookäsitlused suurema tähelapanu osaliseks,” kommenteeris Kelam ning lisas: “Euroopa on värtustepõhine kogukond ning ka tänase majanduskriisi juured peituvad väärtustekriisis.” 
 
Euroopa Parlamendis on hiljuti moodustatud töörühm “Ühendatud Euroopa - Ühendatud ajalugu” ning korraldatud mitmeid teisi temaatilisi algatusi, mis Kelami sõnul on Lääne-Euroopa riikide seas küll esialgu vähest huvi äratanud, kuid just tänu uute liikmesriikide eestvedamisele on Euroopa Liidus tehtud tõsist tööd erinevate ajalookäsitluste teadvustamisega, integratsiooni elluviimisega ning seeläbi ka ühise identiteedi kujundamisega.
 
Rahvusvaheline konverents “Euroopa ühinemine – totalitarismist demokraatiasse Ida-Euroopa kogemusel”, kus Euroopa tuntud ühiskonnateadlased arutlevad Eesti, Soome, Leedu, Ungari, Tšehhi ja Ida-Saksamaa siirdeperioodi eripärade üle ning püüavad leida nende eripärade ilminguid tänases Euroopas. Konverentsi korraldavad Euroopa Parlamendi saadiku Tunne Kelami büroo, Konrad Adenaueri Fond ja Koolituskeskus Pro Patria.
 
Lisainfo:
Kaja Villem
Tunne Kelami esindaja Eestis
5345 8901
kaja.villem@irl.ee