24.06. 2009 Kelam: Me vajame tugevat uut Euroopa Komisjoni

Euroopa Parlamendi Euroopa Rahvapartei (ERP) fraktsioon arutas oma esimesel töökoosolekul parlamendi uue tegevusperioodi eesmärke ja eelistusi.

Arutelul sõna võtnud Eesti esindaja Tunne Kelam rõhutas Euroopa Rahvapartei vastutust seismaks eelkõige euroopalike väärtuste ning kultuurilise järjepidevuse eest. 

Kelami sõnul on uue Euroopa Komisjoni peamine ülesanne aidata liikmesriikidel majanduslangusest kiiremini välja tulla.

"Selleks vajame tugevat uut Euroopa Komisjoni ning tugevat Komisjoni presidenti, kes suudab lähtuda ühenduse kui terviku huvidest," väitis kõneleja. 

Kelami sõnul ei tohi Komisjon muutuda liikmesriikide sekretariaadiks, vaid peab säilitama sõltumatuse ning olema võimalikult vaba liikmesriikide poliitiliste kompromisside mõjust.  

 

Tunne Kelam esitas ERP fraktsioonile kolm soovitust:

1.       Et 36%  parlamendi kohtadest kontrolliv  ERP fraktsioon võtaks koostööpartnerite otsimisel aluseks  maailmavaatelise läheduse, mille põhjal tuleks otsida ühist pinda  esimesena Briti konservatiividega ning ka liberaalidega; 

2.       Et ERP fraktsioon aitaks kaasa parlamendi eelmise koosseisu poolt algatatud Läänemere strateegia edukale elluviimisele Rootsi eesistumise ajal ning hoiaks selle ellurakendamise  jätkuva parlamentaarse kontrolli all koos rahade hankimisega Läänemere strateegia eelarve reale;

3.       Et ERP fraktsioon keskendaks oma tegevuse  Euroopa Liidu  ühtse energiaturu lõpuleviimisele ning EL  liikmesriikide omavahelise  energiasolidaarsuse teostamisele suhetes kolmandate partneritega.