27.10. 2016 Iraagi ahistatud usuvähemustele tuleb luua turvapiirkond

"Kõige enam on piirkondliku konflikti ja ISISe terrorismi tulemusena kannatanud Iraagi traditsioonilised vähemused, eriti kristlased ja jeziidid," ütles Tunne Kelam Euroopa Parlamendi algatatud arutelul haavatavate vähemuste olukorrast Põhja-Iraagis. Eurosaadik tuletas meelde, et juba veebruaris määratles Euroopa Parlament islamiriigi kuritegusid kristlaste, jeziidide ja teiste usuvähemuste vastu genotsiidina.


Tunne Kelami sõnul tuleb seda seisukohta eriti täna käsitada äärmise tõsidusega. Mosuli vabastamine toob kaasa uued sisepagulaste lained. Kuid Euroopa Liit peab jõudma selgele arusaamale, et Iraagi ajaloolised usulised ja etnilised vähemused seisavad silmitsi valikuga: olla või mitte olla.

"Euroopa Parlament on toetanud ideed turvapaikade loomisest inimestele, kes on sunnitud kodupiirkonnast põgenema. Selle konkreetne vorm võiks olla eristaatusega Iraagi provints, mis hõlmaks Niinive tasandiku, Sinjari ja Tal Afari ala ning mis pakuks sealseile põlisasukatele - kaldea süürlastele, assüürlastele ja teistele turvalisuse ning võrdsed õigused," ütles Kelam.

Tunne Kelami arvates vajab selline projekt niihästi Euroopa Liidu abi märgatavat suurendamist kui ka selle otsesuunamist kohalikele kirikuile, religioonipõhistele usuorganisatsioonidele ning kohalikele julgeolekuüksustele, kes elavad pagulaste keskel ning teavad kõige paremini nende vajadusi.

"Kui Euroopa Liidu reeglid ei näe ette otsest abiandmist kirikuile, siis ei tohi see olla vabanduseks. Reegleid tuleb muuta," ütles Kelam.

Tunne Kelami sõnul on tegemist meie ühise saatuse ja tulevikuga. "Euroopa ei saa jääda pealtvaatajaks, kuidas hävitatakse meie tsivilisatsiooni juuri. Tegemist on meie ühise kultuurilise ja usulise järjekestvuse püsimisega."