06.05. 2009 Tunne Kelam: Idapartnerluse edukus nõuab Euroopa Liidu täit pühendumust

Euroopa Parlament arutas eile ettevalmistusi eelseisvaks Euroopa Ülemkoguks.  Arutelust võtsid osa Komisjoni president Jose Manuel Barroso ning eesistujariigi Tšehhi asepeaminister  Alexandr Vondra. 


Euroopa Rahvapartei - Euroopa Demokraatide (ERP-ED) fraktsiooni nimel sõna võtnud Tunne Kelam keskendus ainsa kõnelejana Idapartnerlusele, mis juhatatakse ametlikult sisse 7. mail. See Poola ja Rootsi algatatud programm hõlmab Ukraina, Moldova, Valgevene ning kolme Taga-Kaukaasia riiki.

 

Kelam kutsus liikmesriike üles toetama algavat idapartnerlust täie jõuga.

"Meie idanaabrid peavad tundma endid selles programmis võrdsete partneritena, keda Euroopa Liit siiralt aktsepteerib pikaajaliseks koostööks," leidis kõneleja.

 

Kelami sõnul on Idapartnerluse eesmärgiks muuta demokratiseerumine ning õiguskorra kujundamine kõnealustes naaberriikides pöördumatuks. Esineja tunnustas individuaalse lähenemise vajadust näiteks Valgevene puhul, kus Euroopa pool peaks suhteid ehitama samm-sammult, reageerides positiivselt igale konkreetsele nihkele demokraatia taastamise suunas, kuid mitte andma Minski diktaatorile võimalust alustada puhtalt lehelt.

 

"Viisavabadus on Idapartnerluse võtmeküsimus," väitis Kelam. "Tuletan meelde Komisjoni ettepanekut läinud aasta detsembrist kaotada kuue idapartneri kodanike jaoks kaugemas perspektiivis kõik viisanõuded."

 

Tunne Kelami avaldas kahetsust, et see Komisjoni revolutsiooniline ettepanek asendati liikmesriikide poolt märtsis tulevikku veniva viisalihtsustusprogrammiga, mida hakatakse lahendama üksikjuhtumite kaupa.

 

Kelam on veendunud, et Idapartnerluse edukas elluviimine nõuab Euroopa Liidu liikmete poolt poliitilist kindlameelsust ning positiivset avatust, motiveerimaks kuut partnerit tegema täispanus Euroopa väärtuste ning reeglite omaksvõtmisele.

 

"See kehtib iseäranis Ukraina suhtes," leidis kõneleja. "Me ei saa alustada idapartnerlust ähmase ja kõhkleva sõnumiga Ukraina tulevikuväljavaadete teemal. Demokraatlik ja kindlalt euroopalik Ukraina on võti demokraatliku, usaldusväärse ja seaduskuuleka Venemaa tekkimiseks," kinnitas Kelam.

 

Lisainformatsioon: Tunne Kelami büroo: +33-3-881-77279

 

Kaja Sõrg

ERP-ED fraktsiooni pressinõunik

Tel: +32 476 541013

www.epp-ed.eu