20.01. 2010 Hispaania eesistumine: Euroopa vajab kiiresti tõhusat küberjulgeoleku strateegiat

Hispaania peaminister Jose Luis Rodriguez Zapatero tutvustas Euroopa Parlamendile 1. jaanuaril alanud Hispaania eesistumise programmi.


Euroopa Parlamendi suurima fraktsiooni Euroopa Rahvapartei liige Tunne Kelam  tõstis esile Hispaania eesistumise prioriteedid.

"Maailma majanduse taaskäivitamiseks on teie ülesanne on Euroopa Liidu siseturu kujundamise lõpuleviimine, seda ka nendes teenuste valdkondades, mida täna käsitletakse eranditena," pöördus Kelam Zapatero poole. " Niikaua kui seda ei ole saavutatud, on mistahes Euroopa Liidu strateegial vaid piiratud mõju."

"Toetan täielikult teie pühendumust Euroopa ühise energiaturu arendamisele ning vastava ühtse reguleeriva raamistiku loomisele, " ütles Eesti saadik.

Tunne Kelam juhtis tähelepanu asjaolule, et Euroopa Parlament on kõnealuses küsimuses oma  seisukoha kujundanud parlamendi 2007. aastal koostatud raportis Euroopa Liidu energiaalasest välispoliitika kohta, mis ootab rakendamist.

 

Kolmanda prioriteedina esitas Tunne Kelam "Euroopa Liidu 2020"  strateegia rakendamise, mis peab keskenduma senisest suurema majanduskasvu ning tööhõive saavutamisele. "2020 agenda" tähendab ka info- ja kommunikatsioonitehnoloogiate rakendamist igapäevases elus, võttes kasutusele juba liikmesriikides tulemusi saavutanud tehnoloogiaid, " ütles Kelam.

 

"Loodan, et teie eesistumise ajal otsustatakse ära ka IT-agentuuri loomine infotehnoloogiasüsteemide koordineerimiseks, mida Euroopa ilmselgelt vajab.
"Pakiline vajadus on välja töötada tõhus ja usaldusväärne Euroopa küberjulgeoleku strateegia, " ütles Kelam.

 

ERP fraktsiooni saadiku sõnul on Hispaania eesistumise ajal Euroopa Liidul mitmeid välispoliitilisi väljakutseid. "Loodan, et Euroopa Liit mängib aktiivsemat rolli Taga-Kaukaasia piirkonna olukorra stabiliseerimisel ning Idapartnerluse raames mõjutab Venemaad täitma oma kohustusi ning toob selle piirkonna riigid lähemale Euroopa Liidule.

 

Samuti kutsus Kelam Hispaania eesistumist üles säilitama Euroopa Liidu ühispositsiooni  Kuuba suhtes, niikaua kui ei ole näha tegelikke muutusi.  Kelam tõi näitena sissesõidukeelu opositsiooniga kohtuda soovivale Euroopa Parlamendi saadikule. " See ei ole kindlasti märk muutustest paremuse poole, " kinnitas Kelam.