10.11. 2009 Euroopa vajab täit tõde Berliini müüri rajanud režiimi kohta

Eile möödus 20 aastat Berliini müüri langemisest, mida tähistavad üle Euroopa toimuvad mälestusüritused.

Euroopa Parlamendi suurim, kristlikke demokraate ja konservatiive ühendav Euroopa Rahvapartei (ERP) fraktsioon tähistas seda aastapäeva mälestusüritusega Euroopa Parlamendis. Peaettekande pidas Eesti saadik Tunne Kelam, kes analüüsis Berliini müüri langemiseni viinud sündmusi ning rääkis ka isiklikust kogemusest kommunistliku režiimi all.


Tunne Kelami sõnul on kõigil vaja teadvustada, et Berliini müüri püstitanud Nõukogude diktatuur ei kavatsenud piirduda üksnes Ida-Euroopaga.

"Täna peame enda jaoks täiesti selge järelduse tegema, et sama saatus, mis tabas müüri taha suletud Ida-Euroopat, oli kavandatud kogu Euroopa jaoks," ütles Kelam.   See oleks juhtunud, kui vahele poleks tulnud Trumani doktriin,  Marshalli plaan,  NATO  rajamine ning Euroopa demokraatliku ühinemise algus.

 

Tunne Kelam ütles, et jõhkra jõu demonstreerimisele vaatamata osutas Berliini müür tegelikult kommunistliku režiimi ebakindlust ja nõrkust. 

"Müüri ehitamise otsusega 1961 möönis nõukogude diktaator Hrushtshov, et tema süsteem pole normaalseis inimlikes tingimusis elujõuline," järeldas kõneleja.

 

Tunne Kelami sõnul on vabadus lahutamatult seotud tõega. 

"Täna, 20 aastat hiljem vajab kogu Euroopa täie tõe mõistmist  selle totalitaarse süsteemi olemusest, mis hoidis poolt Euroopat aastakümneid oma raudses haardes," ütles Kelam.

"Me kõik vajame seda tõde - niihästi need, kes jäid ühele poole müüri ja ka need, kellel oli õnn elada vabas ja demokraatlikus ühiskonnas."

"Me vajame seda tõde ka Venemaa jaoks, mis on olnud ajaloo julmima diktatuuri  kasvulava," ütles Kelam.  Tema sõnul peab Euroopa aitama vene sõpradel vabaneda nende ajaloo süngeima perioodi vangistusest.

 

Tunne Kelami arvates viis Berliini müüri mahakiskumisele ühelt poolt paljude ikestatud Euroopa rahvaste visa vastupanu diktatuurile ning Karol Wojtyla, Ronald Reagani ja Margaret Thatcheri uus kindlameelne poliitika, mis teadvustas  kommunismi välise jõu taga tema nõrkust ning orienteerus mitte pragmaatilisele  muganemisele selle süsteemiga, vaid taotles  selle murdmist.

 

"Täna jagame oma rõõmu  meie taasühinenud Saksa sõpradega,"  õnnitles Eesti saadik oma kolleege. "9. november avas tee niihästi vabadusele kui ka Euroopa laienemisele.  See on meie ühine püha," ütles Kelam.


Euroopa Rahvapartei fraktsioon tähistab 20. aasta möödumist müüri langemisest mälestusüritusega 12. ja 13. novembril Berliinis.

Peaettekanne "Müüride langemisest" ERP fraktsiooni korraldatud Berliini müüri langemise 20. aastapäevale pühendatud üritusel Euroopa Parlamendis Brüsselis. Taamal saklastest kolleegid, vasakult Doris Pack ja Werner Langen. Foto: Martin Lahousse