08.03. 2010 Euroopa Parlamendi president õnnitles eestlasi Eesti Kongressi juubeli puhul

Euroopa Parlamendi 8. märtsi plenaaristungi algul õnnitles president Jerzy Buzek leedulasi ja eestlasi  kakskümmend aastat tagasi vastu võetud, iseseisvuse taastamisele suunatud otsuste üle.


11. märtsil 1990 võttis Leedu Ülemnõukogu praeguse Euroopa Parlamendi saadiku Vytautas Landsbergise eestvedamisel vastu iseseisvusdeklaratsiooni.

Samal päeval Tallinnas kokku tulnud Eesti Kongressi esimene istungjärk võttis vastu deklaratsiooni seadusliku riigivõimu taastamisest, mis lõi aluse tõeliselt iseseisva rahvusriigi taaskehtestamisele Eesti Vabariigi kodanikkonna  järjepidevuse alusel.

Euroopa Rahvapartei fraktsiooni liige Tunne Kelam tänas Euroopa Parlamendi omaaegseid kolleege Balti rahvastele osutatud solidaarsuse eest.

Tunne Kelami arvates on sümboolne, et 20 aasta eest langetasid leedulaste kui ka eestlaste esinduskogud samal päeval põhimõttelised otsused iseseisvuse taastamiseks.

 

Kelami sõnul oli Eesti Kongress ainulaadne demokraatlik alternatiiv nõukogude võimuasutustele.

"Valitud 90%  end Eesti kodanikena registreerunud isikute poolt, ühendas Eesti Kongress eestlaste absoluutse enamuse nende püüdes taastada tõeliselt iseseisev rahvusriik,"  kinnitas Kelam.