21.05. 2009 Andras Bozoki: demokraatia on õppimisprotsess

Täna Tallinnas toimuval rahvusvahelisel konverentsil “Euroopa ühinemine – totalitarismist demokraatiasse Ida-Euroopa kogemusel” tõdes Kesk-Euroopa Ülikooli professor, politoloog Andras Bozoki, et demokratiseerumise käigus on Ida-Euroopa riikidel tulnud teha olulisi tähelepanekuid oma huvide ja väärtuste kohta. Kes seda aga teinud ei ole, need ei oska tänases situatsioonis oma huvide eest seista.

Bozoki tõi näite Ungarist, kus kogu taasiseseisvumisele järgnenud aja jooksul vaadati eeskuju saamiseks lääneriikide poole ja kohandati ennast vastavalt lääneriikide eeldustele. Euroopa Liiduga liitumise järel see selge orientiir kadus ning tekkis vajadus osaleda rahvusvahelises poliitikas lähtuvalt omadest huvidest ja väärtustest.

 

“Poliitiline eliit on ühttäkki avastanud, et senine lineaarne areng suurema moderniseerumise ja suurema heaolu suunas ei jätku iseseisvalt enam kaua, alternatiivset orientiiri aga välja kujunenud ei ole,” ütles Bozoki.

 

Kuna Ungari taasiseseisvumisaegset arengut juhtinud poliitiline eliit on poliitilist ja majanduslikku arengut võtnud juba pikka aega iseenesestmõistetavalt, ei ole Bozoki sõnul suudetud õppida oma riigi poliitilist, majanduslikku ja sotsiaalset keskkonda lähtuvalt rahvuslikest huvidest ise mõjutama.

 

Rahvusvaheline konverents “Euroopa ühinemine – totalitarismist demokraatiasse Ida-Euroopa kogemusel”, kus Euroopa tuntud ühiskonnateadlased arutlevad Eesti, Soome, Leedu, Ungari, Tšehhi ja Ida-Saksamaa siirdeperioodi eripärade üle ning püüavad leida nende eripärade ilminguid tänases Euroopas. Konverentsi korraldavad Euroopa Parlamendi saadiku Tunne Kelami büroo, Konrad Adenaueri Fond ja Koolituskeskus Pro Patria.

 

Lisainfo:

Kaja Villem

Tunne Kelami esindaja Eestis

5345 8901

kaja.villem@irl.ee