15.07. 2009 Tunne Kelam kutsub Rootsi valitsust üles kindlustama Läänemere strateegia rahastamist

Rootsi peaminister Fredrik Reinfeldt esitles täna Euroopa Parlamendi täiskogul Strasbourgis Rootsi eesistumise tööplaani.

Euroopa Rahvapartei (ERP) fraktsiooni kuuluv Tunne Kelam kiitis Rootsi peaministrit initsiatiivi eest kutsuda kokku Euroopa Parlamendi fraktsioonide juhid arutamaks Euroopa Komisjoni teemadel.

"Praeguses majanduskriisis on eriti tähtis, et uus Euroopa Komisjon oleks võimeline tegutsema nii kiiresti kui vähegi võimalik," ütles Tunne Kelam. "Seetõttu on vajalik, et hiljemalt septembris oleks uute volitustega Komisjon  suuteline tööd alustama. Vajame enam kui iial varem tugevat, sõltumatut ja efektiivset Komisjoni, kes seisaks Euroopa Liidu  põhimõtete eest tervikuna ega laseks end taandada  Nõukogu sekretariaadi rolli," ütles Kelam.
 
Tunne Kelami sõnul on tarvis sellist Komisjoni, kes suunaks Euroopa Liidu tegevust majanduskriisist kiiremaks väljatulekuks ning uute töökohtade loomiseks reformide ja innovaatiliste lahenduste teel.
 
Eesti saadik avaldas tänu Rootsi valitsusele  Läänemere strateegia toetamise ja elluviimise eest.  "See on reaalne samm ja võimalus Euroopa Liidu  tasakaalustatud arenguks," kinnitas Kelam. "Euroopa Parlament saavutas Läänemere strateegia jaoks eraldi eelarve rea, mis tuleb täita rahadega. Läänemere kui kõige saastatuma mere keskkonnaseisundi parandamine ning piirkonna muutmine üheks kõige dünaamilisemalt arenevaks Euroopa Liidu  regiooniks ei saa tugineda vaid üksikprojektidele," lausus Eesti saadik. "Et saavutada murrang Läänemere olukorras, vajame ka keskset  Euroopa Liidu  finantseerimist."
 
Tunne Kelami arvates on vajalik, et Stockholmi programm Schengeni piirkonna julgeoleku tugevdamiseks hõlmaks uusi infotehnoloogilisi lahendusi.   "Eesti pakub välja idee rajada Agentuur suuremastaabiliste IT-süsteemide operatiivseks juhtimiseks vabaduse, julgeoleku ja õiguse valdkonnas."
 
Lisainformatsioon:
Tunne Kelami büroo: +33-3-881-75279

ERP fraktsiooni pressinõunik Kaja Sõrg
GSM: +32-476-541013
www.eppgroup.eu