01.07. 2009 Kelam: Uus Komisjon ei tohi muutuda poliitiliste kompromisside pantvangiks

Ateenasse kogunenud Euroopa Rahvapartei (ERP) fraktsiooni liikmed kohtusid eile Euroopa Komisjoni presidendi Jose Manuel Barrosoga. ERP fraktsioon väljendas üksmeelset toetust Barroso jätkamisele Komisjoni presidendina järgmisel viiel aastal.

Barroso sõnul on tema juhitud Komisjon kaitsnud just väiksemate liikmesriikide huve. Ta lükkas tagasi vasakpoolsete väited nagu oleks Komisjoni poliitika olnud liiga liberalistlik.

"Ma ei vaja õppetunde sotsiaalse ühtekuuluvuse teemadel," kinnitas Barroso. Komisjoni presidendi sõnul toetab ta sotsiaalset turumajandust, kuid seisab vastu protektsionismile ja kavatseb edendada ühise turu täielikku elluviimist.

ERP liikmed pidasid äärmiselt oluliseks, et uue Komisjoni moodustamist ei lükataks sügisele, nagu on pakkunud rohelised ja osa sotsialiste, vaid et Barroso kinnitataks ametisse Euroopa Parlamendi uue koosseisu esimesel täisistungil 15. juulil.

Olukorras, kus majanduskriisist väljatulekuks on vaja Komisjoni kindlat juhtimist ning kus eranditult kõik liikmesriikide valitsused on avaldanud toetust Barroso jätkamisele oleks venitamine vastunäidustatud Euroopa elulistele huvidele, väitsid ERP saadikud. Nende arvates on venitamistaktika katse juhtida tähelepanu kõrvale sotsialistide valimiskaotusest.

ERP fraktsiooni delegatsioonijuhtide arvamusavalduste käigus sõna võtnud Tunne Kelam ütles, et Barroso pälvib toetust oma senise tegevuse eest. Kelam tuletas Komisjoni presidendi kandidaadile meelde, et demokraatlikus ühiskonnas ei saa toetus olla automaatne - seda tuleb iga päev uudselt ära teenida.

Tunne Kelami väitel vajab Euroopa just praegu tugevat, stabiilset ja sõltumatut Komisjoni eesotsas jõulise juhiga, kes jätkaks uue hooga reforme, viiks lõpule ühise turu loomise ning soodustaks uute töökohtade teket.

"Mida me ei vaja, on Komisjon, mis oleks poliitiliste kompromisside pantvang," ütles Kelam.

Eesti esindaja tänas Barrosot toetuse eest, mida viimane osutas parlamendi algatatud Läänemere strateegiale ning Euroopa südametunnistuse ja totalitarismi resolutsiooni vastuvõtmisele.

"Minu soovitus teile kui uuele Komisjoni juhile on pöörata suuremat tähelepanu Euroopa "pehmele integratsioonile," ütles kõneleja. "Just lüngad pehmes integratsioonis - vähene üksteise tundmine, võõrastamine, eelarvamused, eri ajalookogemuste ignoreerimine - soodustasid vanade liikmete negatiivset reageeringut niihästi laienemisele kui ka põhiseaduse lepingule," väitis Kelam. "Meie ülesanne on selliseid reageeringuid ennetada."

Lisainformatsioon:
Kaja Sorg
ERP fraktsiooni pressinõunik
Tel: +32-476541013
www.eppgroup.eu