30.06. 2009 Tunne Kelam: kriisist väljatuleku võti on Euroopa siseturu täielikus avamises

29. juunist 2. juulini toimuvad Ateenas Euroopa kristlikke demokraate ja konservatiive ühendava Euroopa Rahvapartei  (ERP) fraktsiooni õppepäevad.

Lahkuvad ja vastvalitud Euroopa Parlamendi liikmed kavandavad koos Euroopa Komisjoni presidendi José Manuel Barroso ning Komisjoni ja Kreeka valitsuse liikmetega lähema viie aasta tegevuskava ning ERP  valimisprogrammi elluviimist.  Rootsi valitsus tutvustab ERP fraktsioonile Rootsi eesistumise eesmärke. Ateena kokkutulekust võtavad osa ka mitmed Briti konservatiividest Euroopa parlamendi liikmed, kes eelistavad jätkata tihedat koostööd 264-liikmelise ERP-ga, mis ühendab 36%  uue parlamendi liikmeist.
 
30. juuni ennelõunal  arutati Euroopa sisejulgeoleku ning majanduskriisist  väljumise probleeme.
Eesti esindaja ERP fraktsioonis Tunne Kelam  rõhutas oma sõnavõtus, et majanduskriisist väljatulek on lahutamatult seotud otsustavusega vabaneda senisest rutiinist, avada siseturg ning ühendada võimalikult eri riikide ressursid tööpuuduse ületamiseks ning  majandustegevuse uudsete vormide arendamiseks. "ERP fraktsioonil kui Euroopa juhtival poliitilisel jõul on selles eriline vastutus," tõdes Kelam.
 
Tunne Kelam tõi esile kolm punkti, mille elluviimist  ERP fraktsioon peab suunama.
1.  Euroopa siseturu loomise lõpuleviimine, seda eriti energia ja transpordisektori osas;
2.  Euroopa siseturu testi sisseseadmine, mis tähendab iga uue seadusandliku algatuse mõju hindamist neljale põhivabadusele. Kelami arvates oleks selline test praktiline vahend ennetamaks siseturu arengut pärssivate algatuste vastuvõtmist;
3.  Transatlantiliste koostöösuhete tugevdamine. Nimetatud valdkond pakub kõneleja sõnul hiiglaslikku potentsiaali majanduse elavdamiseks mõlemal pool Atlandi ookeani.

"ERP ning Euroopa Parlament on kavandanud funktsioneeriva Atlandi-ülese turu loomise juba kuue aasta pärast, aastaks 2015," märkis kõneleja.  "On eriti tähtis, et see ei jääks parlamendi kavaks, vaid et uus Komisjon need eesmärgid ellu viiks," ütles Kelam.
 
Christopher Beazley ning Tunne Kelam toonitasid ka Rootsi eesistumise ajal algava Läänemere strateegia elluviimise tähtsust kogu Euroopa Liidu  jaoks. Kelam tõstis esile vajaduse saada Euroopa Liidu  toetus uue trans-Euroopa raudteeliini ehitamiseks, mis ühendaks Helsingi läbi Baltimaade ja Poola Berliiniga.
 
Lisainformatsioon:
Kaja Sorg
ERP fraktsiooni pressinõunik, tel: +32 476541013