21.10. 2009 Tunne Kelam: Euroopa vajab riigimehi

Euroopa Parlament arutas Lissaboni lepingu järgseid võimalikke ametissenimetamisi ning lepingu jõustumist ning kuulas Nõukogu ja Komisjoni avalduse 29.-30. oktoobri Brüsseli tippkohtumise ettevalmistuste kohta.

"Lissaboni leppe jõustumisega on meil on ajalooline võimalus keskenduda ühisele tulevikule ja väärtustele Euroopa Liidus," ütles Euroopa Parlamendi saadik Tunne Kelam tippkohtumist puudutaval arutelul Euroopa Parlamendis Strasbourgis.
 
Kommenteerides Lissaboni leppe praegust seisu, ütles Euroopa Rahvapartei (ERP) fraktsiooni esindaja Tunne Kelam, et praegu pole aeg kasutada viimaseid hetki oma rahvuslike huvide edendamiseks mängides partnerite närvidel. "Euroopa ees seisvaid ülemaailmseid väljakutseid ei saa lahendada ilma tõhusate ühiste institutsioonideta," ütles Kelam.
 
"Tänane Euroopa vajab rohkem kui kunagi varem sellist kaugelenägelikkust, moraalset kindlust ja pühendumust ühistele väärtustele, mis omal ajal inspireerisid Euroopa Liidu rajajaid ning aitasid neil murda läbi ajaloo ning rahvusliku isekuse surnud ringist," ütles Eesti saadik.

"Euroopa Liidu edasimineku ja usaldusväärsuse jaoks ei ole mitte tingimata vajalikud  head ühised koordinaatorid. Me vajame tõelisi riigimehi, tugevaid demokraatlikke juhte, kel on visioon ja autoriteet teostamaks muutusi ka Euroopas. Seega vajab Euroopa mitte üksnes ühist julgeoleku-ja välispoliitikat vaid ka ühist energiapoliitikat," tuletas Kelam eesistujale meelde Euroopa Parlamendi algatust selles vallas kaks aastat tagasi.
 
Teise olulise punktina tõstatas Tunne Kelam Läänemere strateegia elluviimise.
"Nõukogu ülesanne on rakendada strateegia aega raiskamata. Loodan, et Läänemere strateegia pälvib teenitud tähelepanu ka Hispaania ja Belgia eesistumise ajal," ütles Kelam. ERP fraktsiooni liige toetas minister Cecilia Malmströmi väljakäidud mõtet, et Läänemere strateegiast võiks saada eeskuju ka teistele makroregioonidele Euroopa Liidus.
 
"Siiski, ühtegi Euroopa Liidu strateegiat ei saa tõsiselt võtta, kui pole piisavalt vahendeid selle rakendamiseks. Olemasolevale Läänemere strateegia eelarvereale tuleb ette näha ka raha, " ütles Kelam.

"Selleks, et Läänemere regioonist saaks Lissaboni strateegia edulugu, peab Euroopa Liit samuti panustama," ütles Kelam.
 
Lisainformatsioon: Tunne Kelami büroo: +33-3-881-77279
 
ERP fraktsiooni pressiteenistus
Kaja Sorg, tel: +32-476-541013
www.eppgroup.eu