04.05. 2009 Tunne Kelam: Europarlamendi Balti-Euroopa töörühm peab jätkama

Euroopa Parlamendi selle koosseisu viimase täisistungi algul juhtis ERP-ED (konservatiivid ja kristlikud demokraadid) fraktsiooni esindaja Tunne Kelam tähelepanu parlamendiliikmete Balti-Euroopa töörühma (intergrupi) sisukale panusele.


"See töörühm tegi järeldused Euroopa Liidu viimasest laienemisest ning algatas uue Euroopa poliitika - Läänemere strateegia," tõdes Kelam.

Kõneleja sõnul on Balti-Euroopa töörühm, mis ühendab esmajoones Läänemere piirkonna riikide saadikuid, võitnud oma esimehe, Briti parlamendiliikme Christopher Beazley loomingulisel ja oskuslikul juhtimisel kõnealusele parlamendialgatusele Euroopa Komisjoni toetuse ning eelseisva Rootsi eesistumise ajal seisab ees Läänemere strateegia ellurakendamine.

"Seda silmas pidades soovitan tungivalt jätkata Balti-Euroopa töörühma tegevust ka Euroopa Parlamendi järgmises koosseisus," ütles Kelam.

Tunne Kelami arvates on Läänemere strateegia ellurakendamine pikk protsess, mis nõuab regulaarset parlamentaarset järelvalvet ning parlamendipoolsete seisukohtade kujundamist näiteks raportite kujul.

Nädal tagasi, 27. aprillil, arutasid kolm Balti-Euroopa töörühma liiget, sealhulgas Tunne Kelam, kohtumisel Euroopa Komisjoni regionaalpoliitika voliniku Danuta Hübneri ning regionaalasjade peadirektoraadi juhi Dirk Ahneriga Läänemere strateegia edasise jõustamise praktilisi probleeme.


Lisainformatsioon: Tunne Kelami büroo: +33-3-881-77279

Kaja Sõrg
ERP-ED fraktsiooni pressinõunik
Tel: + 32 476 541013
www.epp-ed.eu