02.09. 2009 Tunne Kelam: Euroopa Liit vajab energiakoostöö aluslepingut

Euroopa Parlamendi väliskomisjon arutas kohtumisel Euroopa Komisjoni välissuhete peadirektoraadi juhi Eneko Landaburuga energiajulgeoleku probleeme Euroopa Liidu välissuhetes.

Euroopa Rahvapartei (ERP) fraktsiooni esindaja väliskomisjonis Tunne Kelam tunnustas Euroopa Komisjonis toimunud edasiminekut, mille tulemusena on energiajulgeoleku probleemid välissuhtluse prioriteetide hulgas ning on lülitatud Euroopa Liidu uude julgeolekustrateegiasse.
 
Tunne Kelam ja väliskomisjoni eelmine esimees Jacek Saryusz-Wolski toetasid vajadust sõlmida kõiki Euroopa Liidu liikmeid hõlmav ja kohustav energialeping, millel oleks tänapäeval sama põhjapanev tähtsus kui omaaegsel Euroopa ühisturule aluse pannud söe-ja teraselepingul. Sellisele võimalusele juhtis 2007. aastal  tähelepanu ka omaaegne Euroopa Komisjoni esimees Jacques Delors.
 
"Lissaboni reformilepingu jõustumine ei taga iseenesest liikmesriikide energiaalase koostöö koordineerimist vajalikul tasemel," ütles Kelam. "Selleks on vaja, et liikmesriigid loovutavad Euroopa Liidu ülese lepingu raames osa oma rahvuslikest energiahuvidest ühise poliitika kujundamiseks. Muidu jäävad ühtse energiapoliitika taotlused heade soovide tasemele."
 
Tunne Kelam juhtis Landaburu tähelepanu asjaolule, et Euroopa Parlamendi seisukoht kõnealustes küsimustes on kujundatud ning see väljendub parlamendi 2007. aasta raportis Euroopa Liidu energiaalasest välispoliitikast (raporti koostaja J.Saryusz-Wolski).
 
Kelami hinnangul väljendas peatselt ametist lahkuv Landaburu harvanähtava teravusega energiapoliitikas jätkuvat konflikti Euroopa Liidu  kui terviku ning liikmesriikide rahvuslike huvide vahel. Landaburu sõnul ei saa Komisjon liikmesriikide valitsustelt isegi infot kolmandate riikidega ette valmistavate energialepete kohta. Tema arvates kasutavad liikmeriigid ühtse energiapoliitika puudumist ettekäändena keskendumaks vaid omaenda rahvuslikele huvidele. "Kuni liikmesriikide mõtteviis ei muutu, pole alust oodata energiaküsimustes läbimurret. "
 
Lisainformatsioon:
Tunne Kelami büroo: tel +32-2-28-37279
 
ERP fraktsioon
Kaja Sorg
GSM: +32-476-541013
www.eppgroup.eu