21.11. 2011 ENERGIAVARUSTUS TUUMAENERGIATA? Euroopa energeetika täna ja homme

Aeg ei ole tuumaenergeetika arenguperspektiivide ega selle võimaliku taandarengu mõjude hindamiseks täna veel küps. Kaalukausil on avaliku arvamuse, energiajulgeoleku, kliima-poliitika ja elukvaliteedi säilitamise vajaduse vaheliste konfliktide pundar, kus kõiki mainitud aspekte ühekorraga rahuldavaid lahendusi pole kuskilt võtta.

Andres Tropp, Eesti Energia tuumaenergeetika osakonna juhataja 

                            „Maailma Vaade“ nr 14

English version  


Koolituskeskus Pro Patria, Konrad Adenaueri Fond ja 

Euroopa Parlamendi saadik Tunne Kelam esitlevad: 

rahvusvaheline konverents ENERGIAVARUSTUS TUUMAENERGIATA?“

Euroopa energeetika täna ja homme

21. novemberil kell 10:00-15:45 Swissôteli konverentsikeskuses


                                                    Töökeeled eesti ja inglise keel. Sünkroontõlge
Fotogalerii  
Konverentsi avamine                                                                                                      

                    


Jerzy BUZEK, Euroopa Parlamendi president

Tunne KELAM, Euroopa Parlamendi väliskomisjoni liige


                                                          


Andreas Michael KLEIN, Konrad Adenaueri Fondi Läänemerekoostöö projekti juhtTaskukohase energiavarustuse ja keskkonnapoliitika vastuolu                                                                                  

Aleksei LOTMAN, Eestimaa Looduse Fondi ekspert: 

Kas tuumaenergeetika on lahendus?


Wolfgang EICHHAMMER,Fraunhoferi Süsteemide ja Innovatsiooni Uuringute Instituudi ekspert; Saksamaa:

Energiatõhusus - kas säästva ja keskkonnasõbraliku energiapoliitika võti?


Marjo MATIKAINEN-KALLSTRÖM, Soome Parlamendi majan-duskomisjoni aseesimees

Soome energiamix – ühendades erinevaid eesmärke.Energiasektori innovatsioon - tuleviku majanduskasvu käivitaja                                       

Andres TROPP, Eesti Energia tuumaenergeetika osakonna juhataja:

Eesti energiaturu väljakutsed.


Valdis BISTERS, Läti Keskkonnaministeeriumi kliima ja taastuvenergia osakonna juhataja:

Majanduslikud vahendid keskkonnaeesmärkide teenistuses.


Rokas ŽILINSKAS, Leedu Parlamendi Tuumaenergeetika Komisjoni esimees:
Ignalina
st Visaginaseni – energeetika Leedu moodi. 

Energeetika ja rahvuslik julgeolekupoliitika                                                                   

Mart LAAR, kaitseminister: 

Energia julgeoleku mõjutajana.


Olof EHRENKRONA, suursaadik ja Rootsi välisministri Carl Bildt`i nõunik: Energiaturvalisus üleilmastumise tingimustes.


Kevin ROSNER, “Journal of Energy Security“ toimetaja:

Kuidas ületada lõhe energeetika jarahvusliku julgeolekupoliitika vahel.Konverentsi lõpetamine                                                                                                 

Tunne Kelam
  • salvestus .mp3 (inglise keeles)                                     

Konverentsi eesistujad: Tunne KELAM ja 

Trivimi VELLISTE, RiigikoguVII, IX, X ja XI koosseisu liige