04.12. 2011 Rahvusvaheline konverents ja kogumiku esitlus: MITMEKÜLGNE KONSERVATISM

Pro Patria Koolituskeskuse kogumik “Mitmekülgne konservatism” pakub Eesti lugejale esmakordselt mahuka emakeelse ülevaate paremtsentristliku poliitika ajaloost, arengust tänapäeval ja poliitilise voolu tulevikusuundumustest.Rahvusvaheline konverents ja kogumiku esitlus:

MITMEKÜLGNE KONSERVATISM

KONSERVATIIVSE MAAILMAVAATE OLEMUSEST, AJALOOST JA TULEVIKUST

Koolituskeskus Pro Patria, Euroopa Uuringute Keskus (CES) ja 

Konrad Adenaueri Fond

2. detsembril kell 12:00-16:00, St. Olavi hotellis (Lai 5, Tallinn) 


  

  Konverentsi avamine

  Mart HELME suursaadik ja kogumiku „Mitmekülgne   

  konservatism“ peatoimetaja  Konservatism Euroopas
  Steven van HECKE, Antverpeni Ülikooli vanemteadur 

  Konservatiivse ideoloogia kujunemine ja ajalooline areng
  Mart NUTT, ajaloolane ja poliitik 

  Kristlikud väärtused ja tänapäeva poliitika
  Thomas SCHNEIDER, Konrad Adenaueri Fondi Eesti  
  esinduse juht
   

  Paremmõtte tänapäevakriitika
  Roland FREUDENSTEIN, Euroopa Uuringute Keskuse  
  teaduslike uurimuste juht
 

  Konservatiivse majanduspoliitika võimalikkusest XXI  
  sajandi Euroopas
  Andres ARRAK, Ettevõtluskõrgkooli Mainor majandusteooria  
  ja majandusarvestuse õppetooli juhataja