26.11. 2012 Tunne Kelami nädal Euroopa Parlamendis 26.11.-29.11.2012

Tunne Kelami nädal algas külastusega Valgamaale, et tähistada seal kodanikupäeva.

Euroopa Parlamendis on tegemist komisjonide nädalaga. Tunne Kelam osaleb nii väliskomisjoni kui ka julgeoleku- ja kaitsekomisjoni koosolekutel. 
(jälgi koosolekuid otse: http://www.europarl.europa.eu/ep-live/et/committees )

Homme hommikul esineb Tunne Kelam oma Rumeenia kolleegi L.Tökesi poolt korraldatud konverentsil, mis esitleb raamatut Rumeenia revolutsioonist. 

Lisaks võtab Tunne Kelam osa ERP fraktsiooni mõttekoja European Ideas Network seminarist, mis arutleb poliitiliste maailmavaadete arengute üle. 
 
Neljapäeval sõidab Tunne Kelam EP USA delegatsiooniga Washingtoni Transatlantic Legislators Dialogue kohtumisele, kus muuhulgas arutatakse ka EL ja USA küberalase koostöö süvendamist.