18.11. 2013 Tunne Kelami nädal Euroopa Parlamendis 18.11.-21.11.2013

Käesolev täiskogu istung keskendub EL mitmeaastase finantsraamistiku vastuvõtmisele. Lõpparutelule tulevad nii ühtekuuluvusmeetmed, põllumajandusprogrammid, innovatsiooniraamstikud, kui ka noortele ja kodanikele suunatud rahastusmeetmed. Kuivõrd EP vastavad komisjonid on mitmeaastase finantsraamistiku erinevad aspektid heaks kiitnud, siis ei tohiks täiskogul üllatusi juhtuda. On oluline, et EP hääletaks positiivselt kokkulepitu poolt, et uued rahastusmeetmed alates esimesest jaanuarist ka käiku saaksid minna.

 

Lisaks eearve küsimustele toimub kolmapäeval pidulik istung, kus antakse üle Euroopa Parlamendi mõttevabaduse ja inimõiguste kaitsele pühendatud Sahharovi auhind, mis sel aastal antakse Malala Yousafzaile, kes võitleb tüdrukute kooliskäimise õiguse eest Pakistanis ja on oma julgusega muutunud eeskujuks võitlemisel tüdrukute õiguste eest.

 

Kolmapäeva pärastlõunal leiab aset ka ühine arutelu Euroopa kaitse- ja julgeoleku poliitika üle. Lisaks arutatakse KME-de olukorda ning ettevõtluse arendamisega seonduvat.

 

Lisaks täiskogule toimuvad tavapärased fraktsioonide ettevalmistavad koosolekud. Tunne Kelam osaleb Euroopa Rahvapartei fraktsiooni koosolekutel ning väliskomisjoni tegevust koordineerival koosolekul. Lisaks leiab aset ka ERP fraktsiooni naabruspoliitika töögrupp, kus keskendutakse järgmisel nädalal aset leidvale Vilniuse idanaabruse tippkohtumisele. 

Teisipäeva pärastlõunal tuleb tavapäraselt kokku ka Paneuroopa töögrupp, kus seekord arutletakse Alsassi piirkonna keele ja kultuuri olukorra üle.


Esmaspäeva õhtul ja neljapäeva hommikul leiavad aset ka erakorralised väliskomisjoni koosolekud.


Täiskogu istungit saate otse jälgida: http://www.europarl.europa.eu/ep-live/en/plenary/video?date=18-11-2013

 

Väliskomisjoni koosolekut: http://www.europarl.europa.eu/ep-live/en/committees/video?event=20131118-1830-COMMITTEE-AFET

 

Lisaks tutvu ERP fraktsiooni tööga sel nädalal: www.eppgroup.eu