18.06. 2013 Tunne Kelami nädal Euroopa Parlamendis 17.06.-20.06.2013

Käesolev komisjonide nädal on Tunne Kelamil tihe. Esmaspäevasl ja teisipäeval leiab aset väliskomisjoni koosolek, kus muuhulgas arutatakse järjest enam eskaleeruva olukorra üle Türgis. Kolmapäevasel julgeoleku- ja kaitsekomisjoni istungil tuleb ühe punktina arutelule antud komisjoni panus siseturu komisjoni poolt koostatud resolutsioonile EL küberstrateegia kohta. Selle panuse koostajaks on Tunne Kelam, julgeoleku- ja kaitsekomisjoni küberraportöörina.
Lisaks kohtub Tunne Kelam kolmapäeval Kasakhstanis inimõiguste eest seisvate organisatsioonide esindajatega.
Sama päeva lõuna ajal leiab aset ka Euroopa Stabiilsusinstrumendi triloogi (seadusandluse läbirääkimised EP, EL Nõukogu ning EK vahel) ettevalmistav koosolek.
Neljapäev möödub Tunne Kelamile taaskord küberi tähe all, kus on ta on üheks kõnelejaks Iiri eesistumise, Euroopa Kaitseagentuuri ning Eesti Kaitseministeeriumi poolt korraldatud konverentsil EL küberalase koostöö teemal.