12.03. 2012 Tunne Kelami nädal Euroopa Parlamendis 12.03. - 15.03.2012

Esimene tõeliselt kevadine nädal möödub EP saadikutel Strasbourgis täiskoguistungil. Selle nädala olulisemateks teemadeks on kolmapäevane esmatähtis arutelu EL laienemisaruannete üle, kus kõne alla tulevad Makedoonia, Islandi ja Bosnia-Hertsegoviina eduraportid. Kolmapäeva pärastlõunal astub EP ette EL kõrge välisesindaja Ashton, kes teeb avalduse Venemaa valimiste teemal, sellele järgneb samateemaline EP debatt.

Esmaspäeval teeb EP President avalduse mälestamaks aasta möödumist Fukushima katastroofist.

Samuti tulevad arutlusele EL Ülemkogu järeldused märtsi algusest, sooline võrdõiguslikkus, pärimine ja Euroopa pärimistunnistus. Komisjoni infotunnis pööratakse tähelepanu ELi rollile 27 liikmesriigi majanduse konkurentsivõime ergutamisel.

Lisaks leiab esmaspäeval aset erakorraline väliskomisjoni istung, kus peaesinejaks on UN 66. peaassamblee president Nassir Abdulaziz Al-Nasser.

Tavapäraselt toimuvad ka fraktsiooni koosolekud.

Tunne Kelam osaleb ka paneuroopa töörühma koosolekul, kuhu oodatakse kõnelema Kosovo välisministrit Enver Hoxhaj´d.