12.01. 2015 Tunne Kelami nädal Euroopa Parlamendis 12.01.-15.01.2015

2015. aasta esimene täiskogu istung Euroopa Parlamendis, Strasbourgis, on alanud. Istungi alguses peeti vaikuseminut Pranstusmaal terrori ohvriks langenute mälestuseks.
Teisipäev algab samuti mälestushetkega, mis on pühendatud Ausschwitzi koonduslaagri vabastamise 70ndale aastapäevale.
Edasi jätkub täiskogu vanas rütmis. Teisipäeval võetakse kokku Itaalia eesistumine, arutatakse geneetiliselt muundatud organismide kasvatamise piirangute üle, olukorra üle Liibüas ning samuti võetakse luubi alla inimkaubandus Vahemerel.
Kolmapäevane täiskogu istung alustab kätte jõudnud Läti eesistumise aruteluga. Pärastlõunal jätkatakse välis-  ning julgeolekuteemadega. Käsitletakse EL välis- ning kaitse- ja julgeolekupoliitika aluspõhimõtteid ning välijakutseid, samuti tuleb kõne alla olukord Ukrainas ning Egiptuses. Tehakse ülevaade just alanud arenguaastast (2015. on Euroopa arenguaasta).
Neljapäeva hommikusel erakorraliste resolutsioonide debatil käsitletakse ka Aleksander Navalny juhtumit Venemaal.

Lisaks täiskogule leiavad aset tavapärased fraktsioonide koordineerivad üldkoosolekud ning töögrupid. Tunne Kelam osaleb Euroopa Rahvapartei grupi (EPP Grupp) koosolekutel. Teisipäeval leiab aset ka EPP grupi väliskomisjoni tööks ettevalmistav töögrupp.

Teisipäeva õhtusel tavapärases Paneuroopa töörühmas arutletakse vähemuste ning sotsiaalse sidususe üle Euroopas.

Esmaspäeval koguneb erandkorras EP väliskomisjon, kus arutatakse olukorra üle Venemaal ning EL naabruspoliitika riikides Euroopa Nõukogu peasekretäri Thorbjoern Jaglandi osavõtul.

Kõiki EP täiskogu istungeid ning enamust komisjonide koosolekutest saab jälgida otse EP kodulehel ka eesti keeles:
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/et/plenary/video?date=12-01-2015