10.04. 2012 Tunne Kelami nädal Euroopa Parlamendis 10.04-12.04.2012

Ülestõusmispühade järgne nädal on Euroopa Parlamendis lühike nädal, kus pearõhk on fraktsioondide koosolekutel ning töögruppidel, aga siiski toimuvad ka mõned komisjonide koosolekud.

Tunne Kelam osaleb fraktsiooni töös, sh. välisasjade töögrupis ning VKE-de rahastamisprogrammide tulevikku arutaval koosolekul. Samuti võtab ta osa naabruspoliitika töögrupist.

Lisaks toimub ka väliskomisjoni koosolek, mis seekord keskendub laienemiseelsete finantsinstrumentide tulevikule.