02.07. 2012 Tunne Kelami nädal Euroopa Parlamendis 02.07.-05.07.2012

Käesoleva hooaja viimane täiskogu istung Strasbourgis koondab oma kavasse mitmed olulised ja ka vastuolulised teemad.

Võetakse kokku Taani eesistumisperiood, mis kannab endas märki, kui eesistumine, kes lammutab Euroopa aluspõhimõtet liikumisvabadusest, soovides muuta Schengeni lepingut. Lisaks sellele soovitakse seda teha ka ühepoolselt, ainult liikmesriikidega, mis tagas Euroopa Parlamendi suure pahameele ning viis selleni, et Taani eesistumisega ühtegi ametlikku menetlust enam edasi käsitletud. Samuti arutatakse eelmisel nädalal toimunud Euroopa Ülemkogu tulemuste üle.

Esmatähtsal arutelul kolmapäeva hommikul arutatakse Küprose eesistumist ning Komisjoni 2013. tööprogrammi.

Lisaks tulevad arutluse alla Euroopa ühtne patendisüsteem, mille eesmärgiks on luua euroopa-ülene patendisüsteem, mis oleks odavam ning lihtsam, kui senine süsteem, mis sisuliselt tähendab meeletuid kulutusi ning hoolimata Euroopa Patendikojas registreerimisele siiski ka liikmesriikides registreerimist.

Samuti süüvitakse põllumajanduspoliitika rahastamisse, ühtse Euroopa raudteepiirkonna loomisse, arutatakse olukorda Gruusias, Süürias ning Egiptuses.

Teisipäeval tuleb arutluse alla viimase aja üks kõige vastuolulisemaid teemasid, võltsimisvastane kaubandusleping, mis on mõeldud intellektuaalse omandi õiguste kaitseks ning online keskkonnas leviva piraatluse vastu võitlemiseks. Antud lepingu jõustumiseks EL-s on tarvis Euroopa Parlamendi heakskiitu. Hääletus leiab aset kolmapäeval.

Täiskoguistungiga paralleelselt leiavad aset nii fraktsioonide ettevalmistavad koosolekud, kui ka komisjonide erakorralised istungid. Tunne Kelam osaleb väliskomisjoni koosolekutel, mis esmaspäeval keskendub erinevatele välisdimensiooni kuuluvatele rahastusinstrumentidele. Tunne Kelam on Euroopa Stabiilsusinstrumendi variraportöör. Selle instrumendi rolliks on rahastada EL tegevust kriisi- ja konfliktisituatsioonides üle terve maailma.