28.05. 2013 Tunne Kelami nädal Euroopa Parlamendis 27.05. - 30.05.2013

Mai viimane nädal Euroopa Parlamendis on väga kiire, toimumas on komisjonide koosolekud, konverentsid ja erinevad temaatilised üritused.

Erakorralise väliskomisjoni koosolek esmaspäeval kohtus Ukraina välisministri ja ÜRO 67. peaassamblee presidendiga.

Teisipäeval leidis aset väliskomisjoni, iiri eesistustumise, EL välisteenistuse ja European Policy centre koostöös korraldatud konverents, mis pühendub EL kui rahutegija rollile. Teisipäeva pärastlõunal toimus avatud esimeeste konverents, kus olukorrast ELis andsid ülevaate Euroopa Liidu Nõukogu president van Rompuy ja Euroopa Komisjoni president Barroso.

Teisipäeva lõuna ajal toimus Tunne Kelami egiidi all, koostöös Euroopa Julgeoleku Organisatsiooniga (European Organisation for Security) parlamendiliikmete kohtumine Euroopa Komisjoni, teadusasutuste ja erasektori esindajatega, et arutada  julgeolekualaste teadusuuringute väljavaateid tulevases teadusuuringute raamistikus Horizon 2020 ning üldiselt Euroopa Liidu uues eelarveraamistikus.

Kolmapäev on pühendatud väliskomisjoni koosolekule. Sama päeva õhtul leiab EP-s aset EL-Kashmiiri nädala avamine, kus tervitussõnad ütleb ka Tunne Kelam.

Neljapäev jätkub väliskomisjoni koosolekuga.

 

Euroopa Parlamendi komisjonide koosolekuid saab internetis jälgida otse:

http://www.europarl.europa.eu/ep-live/et/schedule