Mälestades Vardo Rumessenit

 

Vardo Rumessen  oli  ainulaadne loovisiksus, Eesti rahvuskultuuri edendaja, silmapaistev pianist ja muusikateadlane, Eesti iseseisva riikluse taastajaid.  Erakordse missioonitundega inimene, selge seisukohaga põhimõttelistes väärtusorientatsioonides, kes ei laskunud kunagi kompromissidele kvaliteedi ega tõe arvel.  Teenides jäägitult Eesti kultuuri ja iseseisvuse ideaali, osutas ta isikliku algatuse ja eeskujuga, et ka kõige ebasoodsamais tingimustes on võimalik saavutada uskumatuid tulemusi. Avastanud ja taastanud unustuse hõlmast Eesti muusika suurteose – Rudolf Tobiase oratooriumi „Joonase Lähetamine“, viis ta selle Eesti avalikkuse ette ja seejärel maailma teadvusse Eesti jaoks kõige kriitilisemal poliitilisel perioodil.  „Joonase lähetamise“ sõnum – orjastatud rahva võit võõrvõimu üle – valmistas oma ettekannetega mõne-aastase vahega vaimselt ja moraalselt ette Eesti riigi järgnevat taasärkamist unustuse hõlmast.

 

Rumesseni tunnetuses põimus Eesti kultuuri taassünd, väärtustamine ja tutvustamine orgaaaniliselt Eesti riigi taassünniga.  Ta ei jäänud kõrvaltvaatajaks, vaid osales täie pühendumisega rahvuslik- demokraatliku poliitilise keskkonna kujundamisel, alates osalemisest esimeses Hirvepargi miitingus 1987 ning järgnevalt Eesti Rahvusliku Sõltumatuse Partei ridades (alates 1989).  Vardo Rumessen oli Eesti ajaloo suurima kodanikualgatuse – Eesti kodanike komiteede liikumise - eestvedajaid, olles 1989 EV kodanike ajutise sidetoimkonna liige ning järgnevalt EV kodanike peakomitee liige.  Valitud  
1990 Eesti Kongressi ning seejärel selle täitevorgani – Eesti Komitee liikmeks – toimis ta aktiivselt niihästi Eesti taotluste tutvustamisel välismaal kui rahvusliku kodakondsuspoliitika kujundamisel.   

Vardo Rumesseni rolli on võimatu ülehinnata 1991.a. augusti otsustavatel hetkedel Toompeal. Kuuludes läbirääkimistel ülemnõukoguga Eesti Komitee 4-liikmelisse delegatsiooni, aitas ta oluliselt kaasa rahvusliku kokkuleppe saavutamisele, mis tugines rahvusriigi ja õigusliku järjepidevuse alusele.  Põhiseaduse Assamblees juhtis ta kodanike põhiõiguste toimkonda; tema taotlusi väljendab kõige paremini meie põhiseaduse  määratlus Eesti riigi mõttest – tagada eesti rahvuse ja kultuuri säilimine läbi aegade.   Rumessen oli Riigikogu liige 1992-95 ning 1999-2003.

  

Vardo Rumesseni lähenemist kõigile eluvaldkondadele kandis terviklikkuse ja ehtsuse taju. Temas on põhjust näha  Eesti kultuuri ja riikluse arhitekti, kel oli selge nägemus niihästi muusikateose kui ka poliitilisete struktuuride arenguloogika suhtes, kes kavandas ning ehitas rahvusliku kultuuri hoonele uusi talasid, lisas sellele kõrgust ja Tobiase „Sanctuse“ säravate kõrgusteni küündivaid sihte. Võime vaid tõdeda, et tegemist on kultuurihiiglasega, kelle tegevuse diapasoonile ega mitmekülgusele ei leidu võrdset.  Eesti klassikaliste heliloojate, eriti Eduard Tubina, Mart Saare, Eduard Oja tutvustamine kaasaegsetele, Tubina festivalide korraldamine ning Tubina ühingu asutamine, kümnete nootide ja helisalvestiste sissemängimine ja väljaandmine, sajad kontserdid, Eesti heliloojaid tutvustavad analüütilised teosed, plaadid Rahmaninovi, Skrjabini, Chopini, Bachi jt muusikaga.  Ning  lõpuks – Rumesseni eestvõttel püstitatud kümned monumendid ja mälestustahvlid Eesti heliloojaile. See on pärand, mille läbitöötamiseks ja tutvustamiseks läheb aastakümneid.  
Täna võime vaid kogeda sügavat tänutunnet sõbra, kaasvõitleja ning aatekaaslase vastu. Mehe vastu, kelle ideaalide ja  sihikindluse ees murenesid poliitilised ja ametkondlikud barjäärid, kahvatusid isekus ja kadedus. Täna sai selgeks, kui väga Eesti vajab uusi Vardo Rumesseneid.

 
Tunne Kelam
25.08.2015 


Mustvee Kultuurikeskuses on avatud Euroopa Parlamendi liikme Tunne Kelami fotonäitus "Eesti tee vabadusele".

See on Tunne Kelami isiklik nägemus arvukatest sündmustest, mis tähistasid 1980. aastate lõpul ja 1990. aastate algul Eesti üleminekut Moskva okupatsioonile alluvast provintsist iseseisva rahvusriigi taastamisele.

Näitusel on eksponeeritud mustvalged dokumentaalfotod iseseisvumisele eelnenud sündmustest ning portreed olulist rolli mänginud isikutest.

Väljapanek on autoripoolne lugupidamisavaldus kõigile inimestele, kes kriitilistel aegadel, ületades hirmu ja neile pealesurutud mugavnemist, määratlesid endid Eesti Vabariigi kodanikena ning asusid tegutsema iseseisva riigi taastamise nimel.

Fotonäitust on eksponeeritud mitmetes Eesti paikades, samuti Stockholmis, Berliinis ja Brüsselis.

Tunne Kelam valiti 13. juunil 2004 Isamaa ja Res Publica Liidu esindajana Euroopa Parlamenti. Tema 1972.aasta läkitusega ÜRO-le alanud rahvusvaheline tegevus Eesti õiguste taastamisel päädis 34 aastat hiljem Eesti esindajana maailma suurimas parlamendis.

Näitus jääb avatuks juuni lõpuni.

Tänavu tähistame Eesti Kongressi ja kodanike komiteede liikumise 25. aastapäeva.On the occasion of its 20th anniversary, the Pro Patria institute has invited its cooperation partners from all around Europe to discuss the current state and the future of centre right thinking in Europe.

Posted by Euroopa Parlamendi saadiku Tunne Kelami büroo on 28. aprill 2015. a.
Pro Patria Institute, Wilfried Martins Centre for European Studies,Konrad-Adenauer-Stiftung e.V. and the Office of MEP Tunne Kelam

Posted by Euroopa Parlamendi saadiku Tunne Kelami büroo on 28. aprill 2015. a.Pro Patria Koolituskeskus, Wilfried Martensi nimeline Euroopa Uuringute Keskus (WMCES), Konrad Adenaueri Fond ja Euroopa Parlamendi saadiku Tunne Kelami büroo esitlevad:

KUI KÕVER ON BANAAN?
FOORUM REGULATSIOONIDEST, BÜROKRAATIAST ja PIIRANGUTEST
Reedel, 24. aprillil 2015 kell 10:00 – 15:00
KUMU auditooriumis
(Weizenbergi 34/Valge 1, Tallinn)

Ettevõtjaid pahandavad tarbetud halduseeskirjad: enesejärelevalve, ajamahukas paberimajandus ja mitmekordne  bürokraatia on tülikas koorem. Kodanikud tunnevad, et riigipoolne kontroll ja kaitse on liiga patroneeriv ja ületab terve  mõistuse. Vabadus elada oma äranägemise järgi on konfliktis seatud piiridega. Aga tänapäeva ühiskonna turvaliseks ja 
ootuspäraseks toimimiseks on ju vaja raame. Kuhu tuleks joon tõmmata?


10:00-10:30 Foorumi avamine
Tunne KELAM, Euroopa Parlamendi väliskomisjoni liige 
Thomas SCHNEIDER, Konrad Adenaueri Fondi Eesti esinduse juht

Just keerukate eeskirjade ja juuksekarva lõhestavate raamatupidamisnõuete pärast on paljud põllumajandusettevõtjad Euroopa Liidu vastu.

10:30-11:00 Euroopa Liidu tulevik – kas ülereguleerimine või dereguleerimime?
Martti HÄIKIÖ, kirjanik, ajaloolane ja WMCESi akadeemilise nõukogu liige, Soome
Tunne KELAM, Euroopa Parlamendi väliskomisjoni liige 
Mantas ADOMENAS, filosoof ja poliitikategelane, endine Leedu Semi liige

11:00-11:30 EESTI VÄITLUSSELTS: KAS SUVALISE KUJUGA BANAAN ON OHTLIK?

11:30-12:00 Kohvipaus

Bürokraatia ja patroneerimise kõige halvem mõju seisneb selles, et see tapab lõpuks igasuguse loovuse ja katsetamisjulguse. Kui tahta, et avalik sektor edeneks, tuleb üle võtta erasektori seadused ja tavad.

12:00-13:15 Piirangud, mis takistavad piirkondlikku koostööd ja majanduskasvu 
Kogukonnad bürokraatia tõmbetuules - Liia LUST, Külaliikumine Kodukant
Eurotoetused: nõuded ja Eesti nõuded - Patric RANG, koolitaja ja konsultant
Kes ütles, et reisimine peaks olema kerge - Silvi KRUUSENVALD, MTÜ Reisibüroode Liit,
Fantaasiareisid 
Jaanus OTSA, ettevõtja, Eesti Ehitusettevõtjate Assotsiatsioon
Ulla PREEDEN, Põlva maavanem 

13:15-14:00 Kommenteerivad asjatundjad ja maaelu entusiastid  

Riigikogu aseesimees ja põllumajandusminister 2011-2014 Helir-Valdor SEEDER
Värska SPA turundusjuht, ettevõtja ja ajakirjanik Igor TARO
Kauaaegne riigiametnik, sotsiaalministeeriumi kantsler Marika PRISKE

14:00 Kokkuvõtted ja lõpetamine 
Päeva juhib kommunikatsiooniekspert Taavi Linnamäe.
Töökeeled: eesti ja inglise keel
Lisateave ja registreerimine: e-post: info@propatria.ee ja tel: 7734 201 Tartu Ülikooli Narva Kolledžis on avatud Euroopa Parlamendi liikme Tunne Kelami fotonäitus "Eesti tee vabadusele".

See on Tunne Kelami isiklik nägemus arvukatest sündmustest, mis tähistasid 1980. aastate lõpul ja 1990. aastate algul Eesti üleminekut Moskva okupatsioonile alluvast provintsist iseseisva rahvusriigi taastamisele.

Näitusel on eksponeeritud mustvalged dokumentaalfotod iseseisvumisele eelnenud sündmustest ning portreed olulist rolli mänginud isikutest.

Väljapanek on autoripoolne lugupidamisavaldus kõigile inimestele, kes kriitilistel aegadel, ületades hirmu ja neile pealesurutud mugavnemist, määratlesid endid Eesti Vabariigi kodanikena ning asusid tegutsema iseseisva riigi taastamise nimel.

Fotonäitust on eksponeeritud mitmetes Eesti paikades, samuti Stockholmis, Berliinis ja Brüsselis.

Tunne Kelam valiti 13. juunil 2004 Isamaa ja Res Publica Liidu esindajana Euroopa Parlamenti. Tema 1972.aasta läkitusega ÜRO-le alanud rahvusvaheline tegevus Eesti õiguste taastamisel päädis 34 aastat hiljem Eesti esindajana maailma suurimas parlamendis.

Näitus jääb avatuks mai lõpuni

Tänavu tähistame Eesti Kongressi ja kodanike komiteede liikumise 25. aastapäeva
AVATUD ON TUNNE KELAMI FOTONÄITUS TOHISOO MÕISAS 

Seoses Kodanike Komitee ja Eesti Kongressi 25. aastapäevaga on novembris ja detsembris Tohisoo mõisas võimalik tutvuda Tunne Kelami fotonäitusega „Eesti tee vabadusele“.  
See on Tunne Kelami isiklik nägemus arvukatest sündmustest, mis tähistasid 1980. aastate lõpul ja 1990. aastate algul Eesti üleminekut Moskva okupatsioonile alluvast provintsist iseseisva rahvusriigi taastamisele. 
Väljapanek on autoripoolne lugupidamisavaldus kõigile inimestele, kes kriitilistel aegadel, ületades hirmu ja neile pealesurutud mugavnemist, määratlesid endid Eesti Vabariigi kodanikena ning asusid tegutsema iseseisva riigi taastamise nimel. Fotonäitust on ekspo-neeritud mitmetes Eesti paikades, samuti Stockholmis, Berliinis ja Brüsselis.TUNNE KELAM -- SÜDAMEGA TEHTUD POLIITIKA

http://helishirve.planet.ee/clip/Tunne%20Kelam_sydamega%20tehtud%20poliitika_v1.mp4

Seisan selle eest, et Eestil oleks rahvusvaheliste kriiside ajal kindel seisund Euroopas, et meil oleks seal rohkem sõpru, kes on valmis meid vajadusel toetama. Seisan majanduse stabiilsuse ja Eesti kodanike võrdsete võimaluste eest Euroopas töötada, õppida ja reisida.

subtiitrid ENG RUS


Tunne Kelam tervitamas koolipere Gustav Adolfi Gümnaasiumi Eesti Vabariigi 96. aastapäeva aktusel.
Aastapäeva eel andis Tunne Kelam Tallinna 21. Koolis, Ruila Põhikoolis ja Gustav Adolfi Gümnaasiumis kodanikuõpetuse tunni teemal: "Mida suudab väikeriik suures Euroopas?"

Kordaminekuid alanud aastal!
Jõhvi linnagaleriis on  8.01-31.01 avatud näitus „Tunne Kelam – Eestis ja Euroopas“
Ootame Teid südamest väljapanekule ja reedel, 10. jaanuaril kell 16:00 kohtuma autori Tunne KelamigaKoolituskeskus Pro Patria, Euroopa Uuringute Keskus (CES) ja Euroopa Parlamendi saadik Tunne Kelam
Ootavad Teid seminarile ja kogumiku „REFORMIDELT KASVULE: toimetulek Euroopa majanduskriisiga“ esitlusele 
15. novembril kell 13:00-16:00, Swissôteli konverentsikeskuses (Tornimäe 3, Tallinn)Mari-Ann ja Tunne Kelam ootavad teid Marje Sink`i vokaalduettide kogumiku esitluskontserdile „PEALPOOL PILVI“ 8. novemberil kell 19.00 Tallinna Raekojas
Esinevad: Pille Lill (sopran), Arete Teemets (sopran), Tatjana Timofejeva (sopran), Ott Indermitte (bass), Allar Kaasik (tsello)  klaveril Piia Paemurru

Allar Kaasiku esitluses Kuldar Sink’i üks viimaseid, senitundmatu sooloteos – Gospodi PomiluiHead sõbrad ja aatekaaslased!

Ootan Teid kõiki juba laupäeval kella 12 Estonia kontserdisaali,  et tähistada Eesti Rahvusliku Sõltumatuse Partei 25. aastapäeva.

See on suursündmus me kõigi jaoks, kuna ERSP loomine on märgiline sündmus meie riigi ajaloos. Toimus läbimurre kommunistliku ainupartei võimumonopolist ja esimese demokraatliku erakonnana avas see tee mitmeparteisüseemile Nõukogude Liidus. See sündmus pole ühe erakonna monopol, vaid rahvuslike jõudude ühine saavutus,  mille üle võime kõik uhkust tunda. Soovin väga, et võtaksite aega konverentsil osaleda, et heita pilk minevikku ning kavandada koos Eesti tulevikku.

Tunne Kelam

ERSP esimees 1988-1995

Anna oma tulekust teada konverents@irl.ee või 55 641 999

Tunne Kelam Washingtoni konverentsil 18. juulil koos Freedom House'i presidendi Krameriga tegemas ettekannet Venemaast20. augustil täitub kakskümmend viis aastat Eesti Rahvusliku Sõltumatuse Partei (ERSP) asutamisest. 

ERSP oli tõenäoliselt esimene mitte-kommunistlik demokraatlik erakond tollase Nõukogude Liidu alal. ERSP asutajad tulid kokku Pilistveres, Viljandimaal, asutamiskoosolek peeti kohalikus kirikus, mille pastoriks oli Vello Salum, ERSP esimese juhatuse liige. Aastal 1988 oli see väga põhimõtteline ja julge tegu.

Kohtumisteni Pilistveres!

Tunne KelamTunne Kelami büroo kutsub gümnasiste Artisesse vaatama filmi HANNAH ARENDT

Alates 26. aprillist linastub kinodes Margarethe von Trotta filosoofiline eluloofilm HANNAH ARENDT / Saksamaa 2012.

Alates 6. maist algavad koostöös kinoga Artis tasuta pärastlõunased kinoseansid kooligruppidele. Linastuse eel või järel kohtumised kodanikuõiguste asjatundjatega.

Reedel, 17. mail kell 14:00 algaval seansil kohtumine TUNNE KELAMIGA

Vaatajatele jagatkse toetavd meediamaterjalid, mis on kättesaadavad kino kodulehel: http://www.kino.ee/Event/2477/.

Registreeruda saab Artise kino veebilehe aadressil:http://www.kino.ee/Event/2477/ või aadressil liina@kino.eeHomme, 19. aprillil külastab Tunne Kelam Järvamaad.

Hommikul kohtume koolirahvaga Järva-Jaani Gümnaasiumis. Algusega kell 13:00 algab ajarännak Tunne Kelamiga Paides Wittenstein`i ajakeskuses. Päev lõpeb Põhjaka Mõisas, kuhu ootame omavalitsusjuhte  ja maavalitsuse esindajaid.


 


Vaata möödunud aastate sündmusi ja fotosid siit >